Mik a teendők egy bekövetkezett halálesetnél?

A halál mindig váratlanul ér bennünket, még akkor is, ha már számítunk rá. A gyász nehéz perceiben sokszor nem tudjuk, mit tegyünk, mit csináljunk. Azonban intézkednünk kell a temetésről, valamint gondoskodni arról, hogy az elhunyt szerettünk megfelelő végtisztességben részesüljön. Csokorba szedtük a legfontosabb teendőket, ezzel segítve a zökkenőmentes intézkedést. A haláleset bárhol megtörténhet, azonban az ügyintézés minden esetben más és más.

A törvény értelmében a halál bekövetkezését minden esetben halottvizsgálattal kell megállapítani. Az ügyintézést befolyásolja az elhalálozás helyszíne.

Lakáson, otthon történt elhalálozás esetén
Első lépésben a háziorvost, ha rendelési időn kívül történik az elhalálozás, akkor az ügyeletes orvost kell értesíteni. Ők a hivatottak arra, hogy megállapítsák a halál beálltát, elvégezzék a halottvizsgálatot és kiállítsák a halotti bizonyítványt. Ha az orvos nem tudja megállapítani a halál okát, akkor elrendeli a boncolást, és az elhunytat az illetékes kórházba szállíttatja.

Kórházban, egészségügyi intézményben történt elhalálozás esetén
Ha egészségügyi intézményben történik a haláleset, akkor az illetékes intézmény felvételi irodája állítja ki a halottvizsgálati  bizonyítványt, a halál bejelentéséről szóló jegyzőkönyvet.

Munkahelyen, közterületen, közúti járművön történt elhalálozás esetén
Ebben az esetben első lépésként a rendőri szerveket kell értesíteni, akik értesítik az illetékes orvost, akinek maximum két óra áll rendelkezésesre, hogy elvégezze a szükséges vizsgálatokat.

Halotti anyakönyvi kivonat
Minden ezzel kapcsolatos teendőt temetkezésünk végez Ön helyett. Ezt az okiratot minden esetben a haláleset helyszíne szerinti illetékes önkormányzat anyakönyvi hivatala állítja ki.  Így ha valaki nem a lakóhelyén, hanem egy másik településen hal meg, akkor temetkezésünk annak a városnak, annak a településnek a hivatalát keresi fel, függetlenül attól, hogy maga a temetés hol fog megtörténni.

A halotti anyakönyvi kivonat kiállításához az alábbi iratokra van szükség
- halottvizsgálati bizonyítvány
- az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
- az elhunyt személyi igazolványa
- az elhunyt lakcímet igazoló hatósági kártya
- ha az elhunyt házas volt, a házassági anyakönyvi kivonata
- ha az elhunyt elvált volt, a válást igazoló okirata
- ha az elhunyt özvegy volt, a korábban elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
- ha az elhunyt nyugdíjas volt, a nyugdíjas törzsszám